کاتالوگ و مقاله

یک مکانیزم جالب برای انتقال حرکت دورانی

مکانیزم حرکت چرخدنده های مارپیچ

مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی

افزایش جریان بی باری

مکانیزم تست آلتراسونیک

Bonfiglioli 300 series

Bonfiglioli C-A-F-S series

Bonfiglioli HDO series

Bonfiglioli HDP series

Bonfiglioli VF-W series